خانه / تماس با ما

تماس با ما

مخاطبین و کاربران محترم وبسایت موتوربان؛ جهت برقراری ارتباط با مدیران و سردبیر این پایگاه خبری می‌توانند از پل‌های ارتباطی زیر استفاده کرده و مطالب، انتقادات، پیشنهادات و… خود را بیان کنند.

MOTORBANCO@GMAIL.COM

INFO@MOTORBAN.COM

لاز به ذکر است که پس از دریافت پیام‌های مخاطبین گرامی؛ در صورت نیاز به آنها پاسخ داده خواهد شد.

همراه ما باشید – MOTORBAN.COM